Öncelikli hedefimiz olan eğitim farklı kulvarlarında da hizmet vermek için;
 
1- Özel eğitime muhtaç, bakıma-korunmaya muhtaç, çocukları topluma kazandırma projesi,
 
2- Her türlü spor, kültürel, ve hobi faaliyetlerinin gerçekleştirileceği gençlik merkezleri projesi,
 
3- Bilimsel çalışmaları teşvik eden, özgür, şekilci bakışlardan arınmış, dünya standartlarında eğitim veren Şefkat Üniversitesi.