Şefkat Vakfı ve Şefkat Koleji Mezunlar Derneğinin Şefkat ve benzeri isimleri kullanan diğer dernek, vakıf ve STK’larla hiçbir ilgisi yoktur.

Lüzumu üzerine ilan olunur.